Rozkład jazdy

Rozkład jazdy

SANOK, SŁOWACKIEGO

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.       

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
CZASZYN 07:30 Ca
CZASZYN Tarnawa Górna 07:00 S  13:00 Ca  15:15 Ca  19:30 ag
KALNICA Średnie Wielkie 06:32 S  15:15 D
KOMAŃCZA, P.K. Czaszyn 12:40 D  17:10 Dg
KOMAŃCZA, SZK. CzaszynKomańcza 06:45 F 10:30 D  14:30 S  15:15 D
ŁUKOWE – POD KI 11:00 S
MOKRE Poraż 06:10 S  07:50 D  10:10 S  13:00 a  15:15 a  18:15 Dg  19:30 ag
MOSZCZANIEC PorażRzepedź

Komańcza

11:00 S
MOSZCZANIEC PorażRzepedź

Komańcza

Dołżyca

11:25 F
OLCHOWA 07:00 F
ŚREDNIE WIELKIE 07:50 S  09:00 F  13:05 D

 

 

ZAGÓRZ, SKRZYŻ.

Rozkład ważny od 02.07.2018r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
CZASZYN 07:44 Ca
CZASZYN Tarnawa Górna 07:14 S  13:14 Ca  15:29 Ca  19:44 ag
KALNICA Średnie Wielkie 06:43 S  15:29 D
KOMAŃCZA, P.K. Czaszyn 12:54 D  17:24 Dg
KOMAŃCZA, SZK. CzaszynKomańcza 06:59 F  10:44 D  14:44 S  15:29 D
ŁUKOWE – POD KI 11:14 S
MOKRE Poraż 06:24 S  08:04 D  10:24 S  13:14 a  15:29 a  18:29 Dg  19:44 ag
MOSZCZANIEC PorażRzepedź

Komańcza

11:13 S
MOSZCZANIEC PorażRzepedź

Komańcza

Dołżyca

11:39 F
OLCHOWA 07:14 F
OLCHOWA, SKRZ. 23:14 Dg
ŚREDNIE WIELKIE 08:04 S  09:14 F  13:19 D

 

 

ZAGÓRZ, D.K.

Rozkład ważny od 02.07.2018r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Godziny odjazdu
SANOK, SŁOWACKI 05:54 D  06:15 Ca  06:15 fF  06:17 D  06:18 D  06:22 Ca  07:19 S  07:25 S  07:27 S  07:55 F  07:58 S  09:10 D  09:12 D  09:17 Ca  09:19 S  10:12 F  10:34 F  11:30 S  12:24 S  12:42 D  14:11 Ca  14:15 a  14:44 D 16:16 Cag  16:35 F 19:15 Dg  19:16 Dg
SANOK, R.C. S.A. 14:31 D  22:08 Dg

 

 

TARNAWA DOLNA

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
CZASZYN 07:55 Ca
CZASZYN Tarnawa Górna 07:25 S  13:25 Ca  15:40 Ca  19:55 ag
KALNICA Średnie Wielkie 06:51 S  15:40 D
KOMAŃCZA, P.K. Czaszyn 13:05 D  17:35 Dg
KOMAŃCZA, SZK. CzaszynKomańcza 07:09 F  10:54 D  14:54 S  15:40 D
ŁUKOWE – POD KI 11:25 S
OLCHOWA 07:25 F
OLCHOWA, SKRZ. 23:33 Dg
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 06:05 Ca  06:06 D  06:07 D  06:11 Ca  07:08 S  07:16 S  07:44 F  07:46 S  09:00 Ca  09:01 D  09:06 Ca  09:08 S  10:23 F  12:13 S  12:31 D  14:00 Ca  14:33 D  16:05 Cag  19:04 Dg
SANOK, R.C. S.A. Zagórz 14:20 D  21:49 Dg
ŚREDNIE WIELKIE 08:15 S  09:25 F  13:30 D

 

 

TARNAWA GÓRNA – SKLEP – SKRZYŻOWANIE

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
CZASZYN 13:45 Ca  15:45 Ca  20:00 ag
KALNICA 06:56 S  15:46 D
ŁUKOWE – POD KI 11:31 S
OLCHOWA 07:31 F
OLCHOWA, SKRZ. 23:39 Dg
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 06:03 D  06:08 Ca  07:04 S  07:40 F  07:42 S  09:03 Ca  09:04 S  10:19 F  12:09 S
SANOK, R.C. S.A. Zagórz 14:16 D  21:45 Dg
ŚREDNIE WIELKIE 08:21 S  09:31 F  13:36 D

 

 

OLCHOWA, KOŚCIÓŁ

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
KALNICA Średnie Wielkie 15:50 D
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 05:59 D  07:00 S  07:35 F 09:00 S  10:15 F
ŚREDNIE WIELKIE 13:40 D

 

 

ŁUKOWE – POD KICZERĄ

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
KALNICA Średnie Wielkie 07:03 S  15:58 D
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 05:51 D  06:52 S  07:33 S  08:52 S  10:07 F 12:00 S
SANOK, ZPG Zagórz 14:07 D
ŚREDNIE WIELKIE 09:40 F  13:48 D

 

 

ŚREDNIE WIELKIE, OSIEDLE

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
KALNICA   07:11 S  16:10 D
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 05:41 D  06:40 S  07:21 S  08:40 S  09:55 F
SANOK, ZPG Zagórz 13:57 D

 

 

KALNICA, SKRZYŻOWANIE

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
SANOK, SŁOWACKI Średnie WielkieZagórz 05:35 D
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 07:15 S

 

 

CZASZYN, ŚRODEK

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
CZASZYN 07:37 S  08:01 Ca  13:37 Ca  15:52  Ca  20:07 ag
KOMAŃCZA, P.K. 13:11 D
KOMAŃCZA, P.K. Czaszyn 17:41 Dg
KOMAŃCZA, SZK. CzaszynKomańcza 07:15 F  11:00 D  15:00 S  15:46 D
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 06:01 Ca  06:02 d  07:12 S  08:56 Ca  08:57 D  12:27 D  13:56 Ca  14:29 D  16:01 Cag  19:00 Dg

 

 

BRZOZOWIEC, DÓŁ

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 13:15 D  17:45 Dg
KOMAŃCZA, SZK. Komańcza 07:19 F  11:04 D  15:04 S  15:51 D
SANOK, SŁOWACKI CzaszynZagórz 05:58 D  07:08 S  08:53 D  12:23 D  18:56 Dg
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 14:25 D

 

 

KULASZNE, WIEŚ

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 13:21 D  17:51 Dg
KOMAŃCZA, SZK. Komańcza 07:25 F  11:10 D  15:10 S  15:57 D
RZEPEDŹ, SZKOŁA Wysoczany 06:45 S
SANOK, SŁOWACKI CzaszynZagórz 05:52 D  07:02 S  08:57 D  12:17 D  18:50 Dg
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 14:19 D

 

 

SZCZAWNE, SKRZYŻ.

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 13:30 D  18:00 Dg
KOMAŃCZA, SZK. Komańcza 07:34 F  11:19 D  15:19 S  16:06 D
KULASZNE 13:12 S  15:02 S  15:55 S
KULASZNE Wysoczany 12:57 S   14:47 S  15:40 S
MOSZCZANIEC RzepedźKomańcza 11:55 S
MOSZCZANIEC RzepedźKomańcza

Dołżyca

12:22 F
RZEPEDŹ, SZKOŁA 07:09 S
RZEPEDŹ, SZKOŁA Wysoczany 06:51 S
SANOK, SŁOWACKI CzaszynZagórz 05:43 D  06:53 S  08:38 D  12:08 D  18:41 Dg
SANOK, SŁOWACKI Poraż 09:27 F
SANOK, SŁOWACKI Zagóz 14:10 D

 

 

RZEPEDŹ, OSIEDLE A

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 13:41 D  18:12 Dg
KOMAŃCZA, SZK. Komańcza 06:15 S  07:40 S  07:46 F  11:31 D  15:31 S  16:18 D
MOSZCZANIEC Komańcza 12:06 S
MOSZCZANIEC KomańczaDołżyca 12:34 F
SANOK, SŁOWACKI CzaszynZagórz 05:32 D  06:42 S  08:27 D  11:57 D  18:30 Dg
SANOK, SŁOWACKI Poraż 09:16 F
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 13:59 D

 

 

KOMAŃCZA, P.K.

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, SZK. 06:24 S  07:49 S  07:55 F  11:40 D  15:40 S 16:27 D
MOSZCZANIEC 06:50 S  07:55 F  12:15 S  14:15 S 15:00 F
MOSZCZANIEC Dołżyca 12:43 F
RZEPEDŹ 10:04 S  15:49 S  16:34 S
SANOK, SŁOWACKI CzaszynZagórz 05:23 D  06:33 S  08:18 D  11:48 D  18:21 Dg
SANOK, SŁOWACKI RzepedźPoraż 09:07 F
SANOK, SŁOWACKI Zagórz 13:50 D

 

 

KOMAŃCZA, SZKOŁA

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 07:44 S  13:09 S  13:44 F  15:09 S  15:54 F
MOSZCZANIE 06:53 S  08:00 F  12:18 S  12:18 S  12:56 F 14:18 S  15:05 F
MOSZCZANIEC Dołżyca 12:46 F
RZEPEDŹ Komańcza 10:00 S  15:45 S  16:30 S
SANOK, SŁOWACKI KomańczaCzaszyn

Zagórz

05:20 D  06:30 S  08:15 D  11:45 D
SANOK, SŁOWACKI KomańczaRzepedź

Poraż

08:54 F  09:04 F
WOLA MICHOWA 06:50 F  13:50 F

 

 

CZYSTOGARB, PGR

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 07:37 S  13:02 S  13:37 F  15:02 S  15:47 F
MOSZCZANIEC 07:00 S  08:07 F  12:25 S  13:03 F  14:25 S  15:12 F
SANOK, SŁOWACKI KomańczaRzepedź

Poraż

08:47 F

 

 

WISŁOK WIELKI

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 07:25 S  12:50 S  13:26 F  14:50 S 15:36 F
MOSZCZANIEC 07:12 S  08:18 F  12:37 S  13:14 F  14:37 S  15:23 F
SANOK, SŁOWACKI KomańczaRzepedź

Poraż

08:36 F

 

 

MOSZCZANIEC

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 07:19 S  12:44 S  13:20 F  14:44 S  15:30 F
SANOK, SŁOWACKI KomańczaRzepedź

Poraż

08:30 F

 

 

NOWY ŁUPKÓW – CENTRUM

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 07:27 F  14:42 F
WOLA MICHOWA 14:18 F

 

 

WOLA MICHOWA, WIEŚ

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
KOMAŃCZA, P.K. 07:15 F  14:30 F

 

 

MOKRE – KOPALNIA

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
MOSZCZANIEC RzepedźKomańcza 11:41 S
MOSZCZANIEC RzepedźKomańcza

Dołżyca

12:08 F
SANOK, SŁOWACKI 05:25 D  05:45 Ca  05:45 F  06:55 S  08:40 D  11:00 S  13:45 a  16:05 F  18:53 Dg
SANOK, SŁOWACKI Poraż 09:42 F
ZAGÓRZ 20:15 agf

 

 

MOROCHÓW – CENTRUM

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
MOKRE 06:45 S  08:27 D  10:47 S  13:36 a  15:52 a  20:06 ag
MOSZCZANIEC RzepedźKomańcza 11:33 S
MOSZCZANIEC RzepedźKomańcza
Dołżyca
11:59 F
SANOK, SŁOWACKI 05:34 D  05:54 Ca  05:54 F  07:04 S  08:49 D  11:09 S  13:54 a  16:14 F
SANOK, SŁOWACKI Poraż 09:51 F
ZAGÓRZ 20:24 agf

 

 

PORAŻ – SKRZYZOWANIE – NIEBIESZCZANY

Rozkład ważny od 02.07.2018r.

Rozkład odjazdów

Kierunek Przez Godziny odjazdu
MOKRE 06:40 S  08:22 D  10:42 S  13:31 a  15:47 a  18:42 Dg  20:01 ag
MOSZCZANIEC RzepedźKomańcza 11:29 S
MOSZCZANIEC RzepedźKomańcza

Dołżyca

11:55 F
SANOK, SŁOWACKI 05:39 D 05:59 Ca  05:59 F  07:09 S  08:54 D  09:56 F  11:14 S  13:59 a  16:19 F  19:05 Dg
ZAGÓRZ 20:29 agf

 

 

PORAŻ OSP

Rozkład ważny od 02.07.2018 r.

Rozkład odjazdów

Kierunek przez Godziny odjazdu
MOKRE 06:36 S  08:17 D  10:37 S  13:26 a  15:42 a  18:39 Dg  19:57 ag
MOSZCZANIEC PorażRzepedź

Komańcza

11:25 S
MOSZCZANIEC PorażRzepedź

Komańcza

Dołżyca

11:51 F
OLCHOWA, SKRZ. 23:23 Dg
SANOK, SŁOWACKI 05:44 D  06:04 Ca  06:04 F  07:14 S  08:59 D  10:01 F  11:19 S  14:04 a  16:24 F  19:08 Dg
SANOK, R.C. S.A. Zagórz 22:01 Dg
ZAGÓRZ 20:34 agf

 

OZNACZENIA KURSÓW

a – nie kursuje 1.01, 6.01 w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1.05, 3.05, Boże Ciało, 15.08, 11.11, 25-26.12,

C – kursuje w soboty, niedziele i święta

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

F – kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej

f – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

g – nie kursuje w dniu 24.XII

S – kursuje w dni nauki szkolnej

Ulgi w przewozach
1.  Straż Gr. Sł. 78%
2.  Celnik Sł. 78%
2.  Policjant Sł. 78%
3.  Żołnierz ŻW 78%
4.  Przewodnik niew. 95%
5.  Dz. niepełnospr. 78%
6.  Op.Dz.niepełnospr. 78%
7.  Inwalida Woj. I gr. 78%
9.  Op. Inwal.woj. I gr. 95%
10.Op. Os. Niesamodz. 95%
11.Dziecko 4-7 lat 37%
12.Żołnierz sł. zas. 78%
13.Niewidomy 37%
14.Inwalida wojenny 37%
15.Kombatant 37%
16.Osoba niesamodz. 47%
17.Dz. Do 4 Lat-os.m 78%
18.Dz. Do 4 Lat-bez m 100%
19.Dz. niepełnosp.  BM 78%
20.Uczeń, student   BM 49%
21.Nauczyciel         BM 37%
22.Niewidomy        BM 37%